top of page
IMG_0323 copy_edited.jpg

OSALLISTAVAA
TILASUUNNITTELUA
yritysten ja yhteisöjen
työ- ja palveluympäristöihin

 

Yrityksen fyysisten tilojen muutokset ovat usein mittavia investointeja, jotka kannattaa suunnitella huolella. KEY Living käyttää tilasuunnittelussa palvelumuotoilusta tuttuja osallistavia menetelmiä, kuten kyselyitä, työpajoja ja havainnointia. Ihmiskeskeinen, osallistava suunnittelu perustuu huolellisesti kerättyyn ja analysoituun käyttäjädataan. Sen pohjalta suunnitelluista tiloista tulee varmasti kaikkien käyttäjien kannalta toimivat ja virheinvestoinneilta vältytään. 

Osallistavan suunnitteluprosessin tarkoituksena on luoda ympäristöjä, joissa niin ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, tilan toiminnallisuus että yrityksen liiketaloudelliset tavoitteet on huomioitu.

bottom of page