Marble Surface


yritystilojen suunnittelu on käyttäjäkokemuksen ja elämyksellisyyden
yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi.

PALvelut Yrityksille

IMG_0347_edited_edited.jpg

SISUSTUSSUUNNITTELUA YRITYSTEN MUUTTUVIIN TARPEISIIN

Yrityksen toimitilat viestivät näkyvällä tavalla brändin arvomaailmasta.  Asiakaslähtöisesti suunnitellut, toimivat ja viihtyisät tilat vahvistavat yrityskuvaa, parantavat työviihtyvyyttä ja edistävät työtehokkuutta.

Työelämä on viimeisen kahden vuoden aikana ollut ennennäkemättömässä murroksessa. Työn tekemisen tapojen alati kehittyessä vaaditaan työpaikoiltakin uudenlaista muuntautumiskykyä, joka palvelee sekä etä- että lähityötä tehokkaasti ja terveysturvallisesti. Asiakaskäyttäytymisen muutoksessa myös yrityksen julkisten tilojen on oltava entistä monikäyttöisempiä.

Mikäli  yrityksesi tilojen päivittäminen kevyesti tai laajemmassa mittakaavassa on nyt ajankohtaista, muutoksessa sinua voi auttaa KEY Living laajan yhteistyöverkostonsa kanssa.

KEVYT KOHENNUS VAI AVAIMET KÄTEEN?

Palveluihin kuuluvat, yhdessä tai erikseen, mm:

  • tila- ja sisustussuunnittelu

  • väri- ja pintamateriaalisuunnittelu

  • kalustussuunnitelmat esim. julkisiin laitoksiin

  • 3D-visualisointi

  • messuosasto- ja myymäläsuunnittelu

  • pop-up myymälän suunnittelu

  • juhlien ja tapahtumien visuaalinen ilme

  • tilaustaide, myös julkiseen tilaan

Visuaalisen suunnitelman lisäksi saat minulta tarvittaessa projektinhallinnan, jolloin hoidan puolestasi esimerkiksi kilpailutuksen sekä materiaali- ja kalustehankinnat. Suunnitelman toteutusvaiheessa toimin tiiviissä yhteistyössä projektin muiden osapuolten, kuten rakennusalan toimijoiden kanssa.

IMG_0340 copy.jpg
IMG_0330_edited_edited_edited.jpg

TOIMINTATAVAT

Toimintatapani on hyvin ihmislähtöinen - kaupallisia näkökulmia unohtamatta. Jos tilanne mahdollistaa, paneudun erityisen hyvin asiakkaan päämäärien ja tilan käyttäjien toiveiden ja tarpeiden kartoitukseen. Julkisen tilan suunnittelussa käytän palvelumuotoilun ja osallistavan suunnittelun metodeja kuten haastatteluja ja työpajoja, joiden kautta tilan erilaiset käyttötarkoitukset sekä eri käyttäjäryhmien näkemykset tulevat varmasti huomioiduiksi. Huolellisen alkukartoituksen avulla voidaan luoda tarkoituksenmukainen toimintaympäristö ja vältytään kalliilta virhearvioinneilta.  Yritystila maustetaan brändin visuaalista ilmettä tukevilla elementeillä, joilloin tilasta saadaan toimivan lisäksi elämyksellinen ja myyvä.

Suosin mahdollisuuksien mukaan kotimaisia ja paikallisia tuotteita. Materiaalivalinnoissa kiinnitän huomiota kestävyyteen, kierrätettävyyteen ja sisäilmaterveellisyyteen.